Je nám líto, že jsme se nemohli v neděli při odjezdu s Vámi osobně rozloučit a vyjádřit spokojenost